Ingeniørgeolog/bergmekaniker

Ingeniørgeolog/bergmekaniker

Titania AS bryter årlig om lag åtte mill. tonn malm og sidebergarter på Tellenes i Sokndal. Av dette produseres titanråstoffer til europeisk pigmentindustri. Titania AS har 210 ansatte. Bedriften er en av landets største gruveoperasjoner og blant verdens største titangruver. Malmforekomsten har tilstrekkelige ressurser for flere generasjoners drift. Bedriften er eid av Kronos Worldwide, Inc, som er en ledende produsent av titandioksid med produksjonsenheter i Europa og Nord-Amerika.

Dagbruddet på Tellenes har vært i produksjon siden 1960, og skal være i drift i flere tiår framover. Gruvas ledergruppe, som består av seks ansatte, arbeider for å sikre stabil og bærekraftig produksjon på kort og lang sikt. Dette innebærer blant annet å ha kunnskap om kvalitetsvariasjoner i forekomsten, lage planer for uttak og infrastruktur, kartlegge stabilitetsproblemer og finne løsninger på disse. I tillegg må den daglige driften følges opp.

Ingeniørgeolog/bergmekaniker

Vi søker etter en ingeniørgeolog/bergmekaniker som bl.a. vil få ansvar for gjennomføring av de nødvendige undersøkelser og beregninger mhp stabilitet for å sikre riktig plangrunnlag.

Riktig håndtering av stabilitetsmessige problemstillinger er av avgjørende betydning for hvordan vi skal sikre en trygg og stabil produksjon i dagbruddet, i tillegg til å utnytte forekomsten best mulig.

Titania benytter seg av overvåkning med geoteknisk radar for å ha oversikt over bevegelser i dagbruddsveggene. Daglig oppfølging av radar for å ha en oversikt over eventuelle ustabile områder er svært viktig med tanke på sikkerhet. Andre oppgaver vil være kartlegging i felt og med drone, modellering, innsamling og bearbeiding av data, prosjekter og deltakelse i driftsplanlegging. Programmer som benyttes er Leap Frog, Sirovision, ArcGIS, Pix4D, Rocscience Software Suite.

Vi søker en kandidat med en M.Sc eller Phd innen fagfeltet. Det er ønskelig med arbeidserfaring som ingeniørgeolog/bergmekaniker, men nyutdannete kan også komme i betraktning.

Stillingene rapporterer til gruvesjef, og vil inngå i gruvas ledergruppe. God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk er nødvendig, i tillegg til førerkort kl B.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til fung. gruvesjef Leif Egil Midtbø, tlf. 959 19 135 eller til HR-sjef Finn Nesvold, tlf  481 25 075.

Søknad med CV sendes titania@kronosww.com innen 30.11.2019.

Company:
Titania AS

Address:
Tellenes

Job type:
Full

Contact person:
Leif Egil Midtbø
titania@kronosww.com
+4795919135

Deadline for application:
30.11.2019

X