Senioringeniør/overingeniør innen bergteknikk, ingeniørgeologi eller geoteknikk

Vi fortsetter utviklingen og søker nye medarbeidere!

  • Seniorrådgiver / rådgiver innen jus
  • Senioringeniør/overingeniør innen bergteknikk, ingeniørgeologi eller geoteknikk
  • Seniorrådgiver / rådgiver innen samfunnsøkonomi

Direktoratet for mineralforvaltning har et viktig samfunnsansvar, og søker deg som vil jobbe med bærekraftig forvaltning og utnyttelse av Norges mineralressurser. Arbeidsoppgavene som omfattes av stillingene er varierte. Du må forvente noe reisevirksomhet som en del av jobben.

Kvalifikasjoner:

Vi legger vekt på å ansette personer med erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper som kan bidra positivt til videre utvikling av DMF.

Vil du høre mer om stillingene, kan du kontakte Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på tlf. 900 22 300. Henvendelser om stillingene vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

For å se hele utlysningsteksten, gå inn på www.fremobemanning.no eller www.finn.no.

For å søke stillingen gå inn på fremobemanning.no.

Se også www.dirmin.no.

Søknadsfrist: 14. april 2020

Om Direktoratet for mineralforvaltning:

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge. Vi har vært gjennom en stor omstilling og vekst, og har i dag et tverrfaglig kompetansemiljø med nær 60 ansatte.

Company:
Direktoratet for mineralforvaltning

Address:
Ladebekken 50
7066 Trondheim

Job location:
Trondheim

Job type:
Full time

Contact person:
Kjell-Inge Fremo, tlf. 900 22 300

Deadline for application:
14. april 2020

Job application:
https://fremobemanning.no/ledige-stillinger/?stilling=4209719846

Company website:
https://www.dirmin.no

X