Alt for dyrt! Statkraft mener det ikke er verdt å satse på vindkraft på norsk sokkel. Foto: Halfdan Carstens

Alt for dyrt!

Havvind er alt for dyrt for at Statkraft ønsker å satse på denne energiformen på norsk sokkel. Derfor bør havvind utvikles i andre markeder.

– Kostnadsnivået for bunnfast havvind er rundt fire ganger så høyt som for landbasert, mens flytende havvind er fem til seks ganger så dyrt som landbasert vindkraft, sier kommunikasjonssjef Lars Magnus Günther i Statkraft, ifølge DN.no.

Statkraft er ute av alle vindkraftprosjekter, og iht. Nationen sier Statkraft at de ikke har noen planer om å gå inn igjen.

– Norge har et kraftoverskudd i lang tid fremover og har derfor ikke behov for denne kraften. Kombinert med det faktum at norske havområder i all hovedsak er for dype til bunnfaste løsninger, bør havvind utvikles i andre markeder, der det er behov for den fornybare kraften og kostnadene er lavere, sier kommunikasjonssjefen.

Danmark: Enormt vindkraftpotensial

Betydelig økning for offshore vind

 

X