Anbefaler ikke CO2-lagring

Anbefaler ikke CO2-lagring

Det er ikke samfunssøkonomisk lønnsomt å sette igang fullskala CO2-håndtering. Det konkluderer konsulentselskapene Atkins og Oslo Economics.

I en ekstern kvalitetssikring har Atkins og Oslo Economics kommet frem til at det ikke vil være samfunnsmessig økonomisk å sette igang med fullskala CO2-håndtering. Derfor anbefaler de ikke regjeringen med å gå videre med prestisje-prosjektet.
Stikk i strid med dette ønsker regjeringen å bevilge 360 millioner kroner til å videreføre arbeidet med å utvikle et fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst. Tre prosjekter har vært aktuelle: Det er Norcem i Brevik, Yara i Porsgrunn og avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo.
Med dagens prognoser for markedspriser for CO2 vil det ikke være lønnsomt å igangsette demonstrasjonsprosjektet for CO2-håndtering, og Atkins og Oslo Economics mener også at læringseffekten vil være begrenset.
Fra geo365.no: Penger ut av vinduet
Les hele saken på tu.no

X