Bedre fiske med nye kartProsjektansvarlig Oddvar Longva (t.h.) og skipper Karl Otto Rismark på brua om bord på “Atlantic Viking”, ett av fiskefartøyene som har tatt i bruk de nye havbunnskartene. Foto: NGU

Bedre fiske med nye kart

Nye sjøbunnskart gir større fangst, mindre drivstofforbruk og reduserte skader på ustyr, skriver NGU.

Sju trålrederier med havgående fartøy og flere kystfiskere har det siste året deltatt i et forsøk med aktiv bruk av nye bunntypekart og dybdedata. Nå har 11 av fiskebåtene rapportert sine erfaringer, skriver ngu.no.

– Vi har fått svært gode tilbakemeldinger, fiskerne mener kartene har stor verdi, forteller forsker og geolog Oddvar Longva ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Longva har vært prosjektansvarlig for arbeidet og har lenge ivret for bruk av disse kartene, som er tilpasset i nært samarbeid med Kartverket.

– Vi har lenge vært kjent med at kart over bunntyper og dybdeforhold kan være nyttig for fiskere, dersom de finnes på digitale plattformer som fiskerne bruker i sitt daglige arbeid. Erfaringer fra blant annet Canada, viser store økonomiske og miljømessige fordeler med bruk av detaljerte dybdedata og bunntypekart under fiske, opplyser Longva.

Oddvar Longva peker også på at annet miljøaspekt ved bruk av de nye kartene.

– Der er klare signaler internasjonalt om at mer miljøvennlig fiske vil bli viktig i framtida. Som et eksempel har organisasjonen The Marine Stewardship Council (MSC) et fiskerisertifiseringsprogram for bærekraftig fiske, hvor et av kriteriene er å ikke skade sårbare habitater. Bruk av våre kart kan være et virkemiddel for å oppnå dette, og i neste omgang også være gunstig for omsetningen av norsk sjømat, mener Longva.

Les hele saken på ngu.no.

X