Begynner å haste

Begynner å haste

Hvis ikke miljøvernministeren snart gir klarsignal, vil Norge stå uten et deponi til farlig avfall om fire år.

Både LO, NHO, miljøorganisasjonen Bellona og avfallsselskapet Noah er kraftig bekymret for hva som vil skje hvis ikke klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen snart skjærer igjennom i saken om et nytt deponi for lagring av ferdigbehandlet farlig avfall, skriver e24.no.
Hvis man ikke snart får svar på hvor det neste deponiet skal ligge, vil man ikke rekke å ha ny kapasitet klar når dagens deponi er fullt i 2022.
Et nytt anlegg vil neppe bli ferdig før i 2026. Noah kan utvide dagens deponi som en mellomløsning, men da må de komme i gang umiddelbart.

– Vi er faktisk på overtid og vi må trykke på investerings-knappen etter sommeren, sier Carl Hartmann, administrerende direktør i Noah til e24.no.

– 2022 står fast som det tidspunktet dagens deponi blir fullt, og det begynner virkelig å haste nå. Situasjonen er alvorlig. Foruten miljøet er det mange industribedrifter og tusenvis av arbeidsplasser som vil rammes hvis vi ikke får avklart en løsning snarest, fortsetter han.

Les hele saken på e24.no.

X