Besøkte Klemetsrudanlegget

Besøkte Klemetsrudanlegget

Anlegget er ett av tre prosjekter som vurderes i arbeidet med mulighetsstudien for fullskala CO2-fangst- og lagring.

– Fangst og lagring av CO2 må til dersom verden skal nå sine klimamål. Den viktigste målsettingen med et fullskala CO2 -prosjekt i Norge er å bidra med kunnskap og læring slik at CO2-håndtering kan tas i bruk i industri over hele verden, sier olje- og energiminister Tord Lien.
Mulighetsstudien tar for seg tre mulige anlegg knyttet til eksisterende industri: Norcems sementfabrikk i Brevik, Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn og Energigjennvinningsetatens anlegg på Klemetsrud.
– I vårt arbeid med CO2-håndtering har vi valgt å bygge stein på stein. Vi legger vekt på å følge beste industripraksis i modningen av de aktuelle prosjektene. Det å realisere et anlegg innen 2020 ser vi vil bli svært krevende å få til. Verden trenger at man lykkes med å realisere et slikt fullskalaprosjekt, det er derfor nødvendig at vi bruker den tiden som er nødvendig i dette arbeidet, sier olje- og energiminister Lien.
Med på besøket på Klemetsrud var også byrådsleder Raymond Johansen, byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg og Gassnovas direktør Trude Sundset. Under omvisningen fikk de en orientering om drift og planer for videre utvikling på anlegget av Pål Mikkelsen, administrerende direktør for Klemetsrudanlegget AS.
Mulighetsstudien legges fram 4. juli. Formålet med studien er å avklare teknisk gjennomførbarhet, kostnader og tidsbruk ved å realisere en fullskala CO2-håndteringskjede i Norge. Regjeringen vil i etterkant av fremleggelsen vurdere videre prosess for arbeidet med CO2-håndtering i Norge, og presentere dette i budsjettet for 2017.
Les mer om regjeringens arbeid med CO2-håndtering her.

X