Betaler for CO2-brønn

Betaler for CO2-brønn

Regjeringen går inn med 345 millioner kroner for å finansisere den første brønnen for lagring av CO2 på norsk sokkel, skriver e24.no.

https://e24.no/energi/i/awJmvM/regjeringen-vil-bla-opp-for-co-broenn-i-nordsjoeen

X