CCS-effekt krever store tiltak Jonny Hesthammer er direktør i M Vest Energy og tidligere geologiprofessor. Foto: Halfdan Carstens

CCS-effekt krever store tiltak

CO2-lagring er ingen endelig løsning, men kan være en del av løsningen. Det krever imidlertid stor privat og offentlig innsats, hevder geolog og oljedirektør Jonny Hesthammer.

– Jeg tar FNs klimapanel på største alvor. Det er derfor jeg er så opptatt av karbonfangst (CCS), som klimapanelet legger inn som en viktig forutsetning i sine scenarioer for en framtid der vi får klimaproblemene under kontroll, sier Jonny Hesthammer i et intervju med organisasjonen Besteforeldrenes klimaaksjon.

Hesthammer er direktør i oljeselskapet M Vest Energy og tidligere professor i geologi ved Universitetet i Bergen.

Oljedirektøren er klar på at CCS ikke kan bli en fullverdig løsning på utslippene av klimagasser, men derimot være en del av løsningen. Dette forutsetter høyere CO2-avgift enn vi har i dag, samt stor offentlig og privat innsats snarest.

I 2018 slapp verden ut 36,6 milliarder tonn CO2. Til sammenlikning injiserer Equinor ca. én million tonn CO2 ved Sleipner årlig. Det kommende Northern Lights-prosjektet har som mål å lagre 1,5 millioner tonn årlig (med mulighet for oppskalering i etterfølgende år).

– Det er urealistisk å bygge nok CCS-anlegg til å bli betydningsfullt med mindre kapasiteten økes voldsomt. Og selv da er det helt urealistisk å ta hånd om alle CO2-utslipp, påpeker Hesthammer.

Den tidligere geologiprofessoren skisserer imidlertid et mer realistisk scenario:

– Men tenker man i litt andre baner, kan det likevel bli interessant. Dersom vi tar 400 eksisterende brønner på 20 eksisterende plattformer i Nordsjøen, så vil man kunne injisere 400 millioner tonn CO2 per år. Det er ca. 10 prosent av europeiske utslipp. Hvis man samtidig bygger opp fornybart og slutter å stenge kjernekraftverk, så snakker vi om et vesentlig bidrag.

LES OGSÅ: Verden trenger ikke karbonlagring

Hesthammer kaller seg selv nøktern optimist, og mener CCS har potensialet til å bli en kjempeindustri med tusener av arbeidsplasser i Nordsjøen. Dette krever imidlertid at EU setter en høy pris på CO2 som gjør injeksjon til en forretning.

CCS brukes i dag primært som en metode for økt oljeutvinning. Det koster, men de ekstra fatene med olje gjør det lønnsomt. Slik må det også bi med CO2-lagring, påpeker Hesthammer.

– Karbonskatt og kostnader må krysse hverandre, da vil CCS kunne eskalere.

– Problemet er at vi har dårlig tid. Det er et akutt behov for at politiske myndigheter ser både problemene og mulighetene. Norge et lite land, men med mye kompetanse.

Oljedirektøren er optimistisk på vegne av Northern Lights-prosjektet, der CO2 fra avfallsanlegget på Klemetrud og fra Norcems sementfabrikk skal transporteres til Øygarden og deretter ut på norsk sokkel sør for Troll-feltet.

– Dette er veldig lovende, og ikke minst et viktig pilotprosjekt. Myndighetene må snarest bevilge de milliardene som trengs. Det er ikke noe i veien for at vi kan bli verdensmestere på CCS, avslutter Jonny Hesthammer.

X