CCS skal redde verdenJørgen Randers mener at temperaturen på Jorda vil stige med to grader fram til 2050, og senere enda mer. For å unngå de skadelige virkningene av endret klima må vi ha en helt ny klimapolitikk. Foto: Halfdan Carstens

CCS skal redde verden

Konsekvensen av utslipp er så store og langsiktige at fangst, transport og lagring av CO2 er helt nødvendig. Jørgen Randers er urokkelig i troen.

Gjennom hele den profesjonelle karrieren har miljøtanken vært en bærende kraft. Nå er det blant annet CCS han brenner for.
– Jeg har vært en fan av økt satsing på CCS siden 2005, sier Jørgen Randers, professor emeritus ved BI.
I forrige uke holdt han innledningsforedraget på «Teknas CO2-konferanse 2018», der han adresserte hva den historiske rollen vil bli for CCS på planeten vår.
– For det første trenger vi her hjemme CCS for å redusere CO2-utslippene fra sementproduksjon, gjødselproduksjon og søppelforbrenning. Dette vil være helt avgjørende for å dra ned utslippene som ikke stammer fra energiproduksjon, og det samme gjelder resten av verden.
– For det andre trenger vi CCS for å dra ned konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren i perioden 2050 til 2150. Det vil kreve 5000 CCS-anlegg fyrt med biomasse (trevirke eller alger), som samtidig med at det forhåpentligvis vil stoppe smeltingen av permafrosten, også vil levere mye av den CO2-fri varmen verden vil trenge.
– For det tredje vil man med CCS kunne konvertere norsk fossilgass til hydrogen uten CO2-utslipp, og dermed gjøre norsk gass til bærekraftig brensel i alle de europeiske gasskraftverkene som trengs som backup for svingende sol- og vindkraft.
Randers tenker stort. Det er det ingen tvil om. Det gjorde han for drøyt ti år siden også. Det var den nå 72 år gamle professoren som den gang foreslo for Jens Stoltenberg å kalle utviklingen av CCS i industriell skala for Norges Månelanding. Det angrer han ikke på.
– Det er fortsatt riktig at CCS er og blir verdens månelanding, sier han.
I allmennheten er Randers mest kjent for at han ledet Lavutslippsutvalget (NOU 2006:18) som i 2006 la fram 15 forslag til å redusere Norges CO2-utslipp.
– I forhold til utslippene fra norsk territorium i 1990, ville tiltakene redusert klimagassutslipp i 2050 med hele 62 prosent. Elleve år senere er utslippene ca. ti prosent høyere enn i 1990, og omtrent de samme som i 2006.
– Det har vært snakket mye om klimakutt, men lite har skjedd innenfor kongerikets grenser, konstater Randers.
Han summerer opp status på denne måten.
Det har vært god fremgang i industrien, på innblanding av biodiesel, el-biler og el-ferger, og det har vært akseptabel fremgang for havgående vind, og det er bra at vi har fått bygget et testanlegg for CCS. Men det er ingen fremgang i jord- og skogbruket, og i petroleumssektoren har det vært en tilbakegang. Den har økt sine utslipp i Norge, påpeker Randers.
I boka 2052 – A Global Forecast for the Next Forty Years (2012) skriver han at klimautslippene vil nå en topp i 2035 og være eliminert i 2100. Videre fremholder han at den globale oppvarmingen vil nå +2 °C i 2050 og 2,5 °C i 2075.
– Det er nok til å starte en irreversibel smelting av permafrosten i de påfølgende 500 år – om vi ikke går til aktive mottiltak, som for eksempel biomasse CCS.
Løsningen på det globale klimaproblemet er enkel.
– Vi må rett og slett slutte å bruke kull, olje og gass.
En moderne klimapolitikk består derfor, i henhold til Jørgen Randers, av følgende elementer: 1) Bygge nok vind- og solkraft til å drive verden med fornybar strøm, 2) Elektrifisere transporten – og drive den dels med batteri, dels med hydrogen, 3) Bruke strøm og varmepumper for oppvarming av bygg, 4) Bruke det samme for industriell varme – supplert med forbrenning av søppel og biomasse, og 5) Bruke CCS på alle store punktutslipp i industrien og gjenværende fossile kraftverk.

COMMENTS

WORDPRESS: 7
 • comment-avatar
  Harald Erichsen 3 år ago

  Dette må være en av de mest kostbare innbyggerne Norge har som medansvarlig for CCS månelanding fiaskoen iverksatt av Stoltenberg samt promotering av ikke bærekraftig sol og vindkraft. Alt forankret i IPCCs teorier fra 80 tallet om akselrerende global oppvarming som ikke har fundament i virkeligheten. Triste greier.

 • comment-avatar
  Kjell Knævelsrud 3 år ago

  Jørgen Randers agenda må stanses. CO2 fangst er til skade for verden. Vi trenger mer livgivende CO2 i atmosfæren for å oppnå en bedre levelig klode. Temperaturen styres ikke av CO2 og havet forsures ikke. «Industrien med Carbon fangst» er en utgift vi ikke trenger, og denne industrien blir et gedigent tap når verden nå etter hvert innser galskapen med å redusere CO2.

 • comment-avatar
  Otto Støver 3 år ago

  Enig Kjell. Men vi som er kritiske må komme på banen og imøtegå disse uvitenskapelige mørkemennene. Hele den grønne industrien er utrolig aktive, og hvis ingen tar til motmæle så får de viljen sin. Når det senere går til he…te, så sier de bare slik Gro sa en gang hun hadde bltt advart av opposisjonen: «Dette kunne vi ikke ha forutsett».

 • comment-avatar
  Tore Tangen 3 år ago

  Karbonfangst er galskap. Milliarder av kroner går med til prosjekter som ikke vil ha innvirkning på klimaet.

 • comment-avatar
  Geir Aaslid 3 år ago

  Jørgen Randers har gått ut på dato. Han har ikke engang fått med seg at FNs klimapanel i siste hovedrapport bekrefter at signifikant global oppvarming har stanset.
  Mht CSS er spørsmålet hvem man kan ha tillit til. Skal man lytte til geologene som kjenner klodens historie bakover i tid, og som kan opplyse om at det nå er mangel på CO2 i atmosfæren etter at nivået har sunket til 1/7 over de siste 130 millioner år?
  Eller skal man lytte til Randers som har CSS som sin gudetro og som jevnlig er i media med sine kannestøperier ?
  Norges dekkes sitt behov for strøm i dag med produksjon fra vannkraft. Det er derfor ikke behov for hverken vind eller sol i Norge og en satsning på dette vil utelukkende føre til en drastisk økning av strømprisene.

 • comment-avatar
  Geir Elvebakk Moski 3 år ago

  Hva er det CCS skal redde verden fra? Den globale oppvarmingen har kun medført ++++ for de globale samfunn. Og – hvordan kunne det være ei stor istid i Ordovicium med 4000 ppm eller 4% eller 10 ganger så høye karbondioksydkonsentrasjon i atmosfæren som i dag, samtidig som karbonatproduksjonen i verdenshavene var mye større enn i dag?

 • comment-avatar
  Arthur Ellingsen 3 år ago

  Jørgen Randers vil tjene penger og ikke nødvendigvis redde verden. Dvs. hva kan vel han om den manglende vitenskapelige underbyggelse av påstanden om at klimaendringene er menneskeskapt? Det politisk etablerte IPCC / Klimapanelet leter med lys og lykte etter argumenter for påstanden, men det er i beste fall kvasivitenskap så langt. Konsensus er politikk ikke vitenskap. Man kan ikke sansynlighets kalkulere seg frem til en sannhet om hva som foregår i atmosfæren, i det komplekse systemet bestående av jorden, havene og atmosfæren. Det er kvasivitenskap. IPCCs matematiske modeller stemmer ikke med virkelighetens målinger. Om de skulle gjøre det er de heller ikke et vitenskapelig bevis for påstanden. Elementene i modellen må underlegges vitenskaplig verifisering hver for seg!
  Det er ingen ekstrem global oppvarming og det kommer heller ingen. Veksthus effekten basert på menneskenes tilførsel av CO2 er ikke vitenskapelig verifisert, den er et falsum. Politiske IPCC svindler en hel verden!

 • X