CO2-svar snart klareFra Aker Solutions testanlegg på Klemetsrud. Foto: Aker Solutions

CO2-svar snart klare

Tre industrianlegg i Norge har fullført mulighetsstudier på CO2-fangst. Nå er testene ferdige og snart foreligger resultatene.

– Alle har levert sine rapporter. Det skjedde rundt månedsskiftet, forteller administrerende direktør Trude Sundset i Gassnova til TU, som har ledet arbeidet med studiene.
– Det vi jobber med nå, er en hovedrapport hvor vi sammenstiller dette til en hel CO2-kjede, sier Sundset.
Hun er meget fornøyd med rapportene, men vil ikke gi noen detaljer enda.
Det er opp til regjeringen og Stortinget å bestemmer hvordan man skal gå videre med CO2-fangst og lagring (CCS når svarene foreligger. Det er de som må ta stilling til om det skal bevilges nok penger for å få på plass et anlegg for CCS.

Formålet med studiene som nå er ferdige, har vært å få på plass et kostnadsestimat der usikkerheten er redusert til 40 prosent i begge retninger. I tillegg skal det settes opp en tidsplan for prosjektene.
De tre industrianleggene som har vært med, er Yaras gjødselfabrikk i Porsgrunn, Norcems sementfabrikk i Brevik og avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Tre veldig ulike anlegg, påpeker Sundset.
Svaret på testene legges frem av Olje & energiminister Tord Lien. Datoen er enda usikker, men det er mulig at det skjer 4. juli.
Les hele saken på tu.no

X