Forutsetningene vesentlig endret

Forutsetningene vesentlig endret

Dette sier Norcem om deponiplanene: - Forutsetningene er vesentlig endret i forhold til tidligere vurderinger.

Høringsfristen for planprogram for deponi i Brevik gikk ut 31. januar. Norcem har nå kommet med sitt høringssvar, der det kommer frem at Norcem klare på at de ikke kan sette noen endelig sluttdato for sin egen virksomhet i gruvene. De skriver også at forutsetningene for et eventuelt deponi er «vesentlig endret» i forhold til tidligere vurderinger.
– Norcem har overfor NOAH våren 2017 meddelt av Norcem vil drive gruvene lenger enn tidligere antatt og at det ikke kan fastsettes en endelig sluttdato. Norcem har derfor også meddelt NOAH at Norcem ikke er tiltakshaver for prosjektet. Kalkstein er det viktigste råstoffet for produksjon av sement. Bakgrunnen for å drive lenger enn tidligere antatt, er først og fremst en økonomisk avveining mellom kostnadene knyttet til fortsatt å bryte kalkstein fra gruvene i Brevik, og de samlede kostnadene ved å etablere en sementproduksjon i Brevik basert på 100 % kalkstein fra andre kilder enn gruva. Dette betyr at forutsetningene for etablering av et deponi for farlig uorganisk avfall i Norcems gruver av økonomiske og driftsmessige grunner er vesentlig endret i forhold til tidligere vurderinger, skriver fabrikksjef ved Norcem, Per Ole Morken.
Han ber også om en ommdømmevurdering i konsekvensutredningen.
Les hele saken på ta.no

X