Fremmer karbonfangst i Europa

Fremmer karbonfangst i Europa

NHO vil fremheve mulighetene som karbonfangst og -lagring (CCS) gir for industri og sysselsetting, på EUs Sustainable Energy Week torsdag.

NHO er medarrangør på et seminar om CCS under EUs Sustainable Energy Week. Dette er et årlig arrangement for å fremme overgangen til lavutslippssamfunnet.
Equinor vil presentere prosjektet Northern Lights for europeerne, der de sammen med Total og Shell tar sikte på storskala transport og lagring av industrielle utslipp av CO2 under norsk kontinentalsokkel.
NHO vil, basert på den nylig publiserte Sintef-rapporten, fremheve mulighetene CCS gir for industri og sysselsetting innenfor den norske prosessindustrien, for Norge som vertsnasjon for industri, for hydrogenproduksjon fra naturgass med Nordsjøen som CO2-lager, og på potensialet for skipstransport og teknologiutvikling.
– Norge kan ta en ledende rolle ved å demonstrere en verdikjede for CCS, med CO2-fangst på Norcem i Brevik og på Klemetsrud i Oslo for deponering i Nordsjøen. Men med få store utslippskilder er vi avhengig av europeiske kunder som ønsker å lagre sine industrielle CO2 utslipp, sier NHOs paneldeltaker, seniorrådgiver Per Anker-Nilssen.
– Det er i dag mye industri produksjon som ikke har noe alternativ enn CO2-utslipp, både i Europa og globalt. CCS er derfor avgjørende for å begrense klimagassutslippene inntil ny banebrytende teknologi er på plass. CCS vil også kunne få stor betydning for Norge som gasseksportør ved å redusere klimasporet til norsk naturgass, på sikt til null.  Ifølge FNs klimapanel haster det med å komme i gang. Energietterspørselen er stadig økende og uforenlig med 2-gradersmålet. Vi trenger derfor alle gode løsninger; energieffektivisering, fornybar energi og CCS, sier Anker-Nilssen.
Pressemelding NHO.

X