Frigir lagringsdata CO2-gassen fra Sleipner-feltet blir lagret i et reservoar (Utsiraformasjonen) som er 50-250 m tykt og hvor porøsiteten er 35-40 %. Dette er mye høyere enn i de fleste olje- og gassreservoarer. Reservoaret forsegles av en flere hundre meter tykk skiferpakke (Nordlandsformasjonen). Hvert år lagres ca. én million tonn. Ill: Statoil

Frigir lagringsdata

Data fra CO2-lagring på Sleipner-feltet blir frigitt i håp om å bidra til økt nyskaping og utvikling når det gjelder CO2 -lagring.

Siden 1996 har Sleipner-feltet vært brukt til CO2-fangst og -lagring. Hvert år blir om lag en million tonn CO2 fra naturgass fanget og lagret.

Dette er det karbonlagringsprosjektet i verden som har pågått lengst.

Alle dataene fra lageringen skal nå offentliggjøres i september i år, via konsortiet for deling av CO2-lagringsdata (CO2 Storage Data Consortium) som koordineres av SINTEF.

– I over 20 år har vi hatt førstehåndserfaring med sikker lagring av CO2 i undergrunnen. Vi mener at denne innsikten kan være verdifull for bransjen, forskningsmiljøer og andre som arbeider med å gjøre CO2-lagring til en sentral del av den pågående energiovergangen til en lavkarbonframtid, sier Torbjørn F. Folgerø, chief digital officer og direktør i Equinor.

– Helt siden Equinor delte de første datasettene fra Sleipner har forskere over hele verden brukt dem til å forstå strømningsprosesser, forbedre modeller for mer nøyaktig prediksjon og utvikle metoder for sikker lagring av CO2. Tilgang til datasettene fra Sleipner kan akselerere utviklingen av kunnskap og teknologier som kreves for CO2-lagring, og dermed framskynde realisering av karbonfangst og -lagring, noe FNs klimapanel har slått fast at er helt nødvendig for å begrense global oppvarming, sier Eli Aamot, konserndirektør i SINTEF.

Dataene vil i første omgang bli frigitt via en prototype til en gruppe utvalgte testbrukere i juni 2019. Den digitale plattformen for deling av CO2-lagringsdata skal etter planen bli offentlig tilgjengelig på internett i september 2019.

X