Gass er et reelt alternativ Jonny Hesthammer er adm. direktør i M Vest Energy.

Gass er et reelt alternativ

Gasskraft med karbonlagring har et lavere (!) samlet fotavtrykk enn fornybare energiformer, mener Jonny Hesthammer.

Det grønne skiftet handler om bærekraftig utvikling i mer klima- og miljøvennlig retning. Da er det ikke åpenbart at fornybar energi er den eneste, eller sågar den beste, løsningen, skriver Jonny Hesthammer i en kronikk i Finansavisen.

Han har tatt seg bryet å måle fotavtrykket til energikildene i lys av åtte målbare parametere som omhandler klima, miljø, helse og økonomi. Kildematerialet er solide forskningsstudier og -rapporter, skriver den tidligere professoren ved Universitetet i Bergen.

Konklusjonen er at gasskraft kommer godt ut, selv uten karbonlagring.

Dette skyldes lavt arealforbruk, lave strømpriser, lavt forbruk av kritiske råvarer, høy stabilitet og lite fast avfall.

Med CCS blir det enda bedre, skriver Hesthammer.

«På lang sikt gir det utslippsmessig mening å kombinere gasskraftverk med karbonfangst og -lagring (CCS). Gass CCS vil ifølge Klimapanelet redusere CO2-utslippene med 80–90 prosent, til et nivå som er lavere enn både vannkraft og biomasse.»

«Bruk av areal er problematisk, og en omfattende studie publisert i Energy Policy i 2018 viser at fornybare energikilder er svært plasskrevende i forhold til hvor mye energi de skaper, og vindkraft krever hele 260 ganger mer areal enn gasskraft. «

Han mener derfor at Norge bør gå i bresjen for gasskraft med karbonlagring fordi vi har en unik mulighet til å bli best i verden på en teknologi som Klimapanelet mener vil være helt nødvendig for å nå nullutslippsmålet. «Vi har gått fra å være en oljenasjon til å bli en gassnasjon som produserer mer gass enn olje. Det er en fordel når vårt energiforbruk skal elektrifiseres, ettersom gass er langt bedre egnet til kraftproduksjon.»

Les hele innlegget her.

X