I dag kan de få jaPhoto cop. NCE Maritime Cleantech Illustrasjon: CRM

I dag kan de få ja

I dag kan CRM få ja til hundrevis av millioner kroner. – For oss betyr det mye, sier konsernsjef Arvid Nøttvedt.

I dag skal 1,3 milliarder deles ut til nye forskningssentre på miljøvennlig energi (FME).
13 ulike sentre konkurrerer om en tildeling på 160 millioner kroner i året i inntil åtte år. CMR i Bergen er med på tre av søknadene, som vertsinstitusjon for ett av sentrene og partner i to av dem.
– Dette er sentre med lang varighet, som vil gi en langsiktig finansiering til å bygge kompetanse og gjøre arbeid med lang horisont. En del av de andre prosjektene vi har er med korte frister før vi må løpe etter nye oppgaver. Det er viktig at vi har dette i bunn, sier Nøttvedt.
160 millioner i året
CMR vil være vert for Zero Maritime, som skal forske frem mer miljøvennlige båter, dersom søknaden går inn. Selskapet er også med på en søknad om et forskningssenter for geotermisk energi og et nytt senter for offshore vind.
– Sentrene vi er med på har søkt om en samlet årlig ramme på 80 millioner kroner som vil fordeles på forskningspartnerne. I tillegg skal institusjonene selv bidra med 50 prosent av beløpet og industrien med ytterligere 50 prosent. Samlet verdi av sentrene vi kan bli en del av, er rundt 160 millioner kroner i året i åtte år fremover. Det er store saker, sier Nøttvedt.
Les hele saken på Sysla Grønn

X