Jubler for nei til vindparkFotomontasje: NVE/Siragrunnen vindpark

Jubler for nei til vindpark

Regjeringen sa i dag nei til vindpark på Siragrunnen. Miljøaktivister jubler for vedtaket.

Trekkfugler og fiskerinæringen veide tyngre enn produksjon av miljøvennlig kraft og store investeringer.

Regjeringen vender tommelen ned for utbyggingen av en vindkraftpark på Siragrunnen utenfor Åna-Sira. Fiskere, miljøaktivister og ornitologer jubler.
Hensynet til trekkfugler og fiskerinæringen veide tyngre enn produksjon av miljøvennlig kraft og store investeringer lokalt i området utenfor Åna-Sira på fylkesgrensen mellom Rogaland og Vest-Agder.
– Fordelene ved en eventuell vindkraftutbygging på Siragrunnen oppveier ikke de betydelige ulempene for naturmangfoldet og for fiskerinæringen i området. Også virkningene for kystlandskapet har spilt inn. Samtidig må de betydelige kostnadene ved utbygging tillegges vekt, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).
Klimaminister Vidar Helgesen (H) har fortsatt stor tro på norsk havvind – så lenge kraftproduksjonen ikke skjer på Siragrunnen.
– I Norge har vi store havområder som er godt egnet for vindkraft, og som ikke vil ha den samme påvirkningen på fiskeri eller fugletrekk som vi ser på Siragrunnen, sier han.
1.100 arbeidsplasser
Prosjektet var anslått av søkerne å skulle gi investeringer på cirka 4,5 milliarder kroner, rundt 1.100 arbeidsplasser og store ringvirkninger for det lokale næringslivet.
Området er en rundt 40 kvadratkilometer stor grunne som ligger fra 600 meter til 6,5 kilometer fra land. Konsesjonssøkerne Siragrunnen AS ville bygge mellom 25 og 67 vindturbiner med en høyde på mellom 135 og 215 meter, avhengig av produksjonskapasitet. Totalt skulle vindkraftverket produsere 200 megawatt.
Lien understreker at de positive ringvirkningene, samt den sterke støtten prosjektet har hatt de i berørte kommunene, var til vurdering før vedtaket ble fattet. Men han poengterer at eventuell lokal industriutvikling ligger utenfor det som skal inngå i en konsesjonsbehandling etter energiloven.
Departementet vektlegger dessuten at utbyggingskostnadene er omtrent det dobbelte til vanns som på land.
Sterk motstand
Vindkraftprosjektet har møtt sterk motstand både fra fiskeri- og naturvernorganisasjoner og fra sentrale faginstanser med ansvar for miljø og fiskeri.
Nå jubler blant annet ornitologer, deler av miljøbevegelsen og Norges Fiskarlag.
– Siragrunnen er et av de viktigste områdene for trekkfugler som kommer til Norge hvert eneste år. Et vindkraftanlegg her kunne fått store negative konsekvenser, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.
På Siragrunnen – av organisasjonene omtalt som «trekkfuglenes motorvei» – møtes trekkruter til både sjøfugl, landfugl og våtmarksfugl. De flyr gjennom en smal korridor rett gjennom området hvor vindkraftanlegget skulle plasseres.
– Vi ønsker en satsing på offshore vindkraft, men Siragrunnen ville vært det mest konfliktfylte stedet å legge et slikt anlegg, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF.
Saken ble først publisert hos enerwe.no
X