Klimaendringene under lupen

Klimaendringene under lupen

På Vinterkonferansen 12.-14. januar vil klimaendringene og mulige geologiske årsaker til disse satt under debatt.

«Hvor mye av temperaturstigningen på Jorda siden 1850 er menneskeskapt?», spør Norsk Geologisk Forening i sin invitasjon til Vinterkonferansen (www.geologi.no).

«Finnes det geologiske årsaker/forklaringer til klimaendringer?»

Kl 16.20 tirsdag 13. januar møtes Hans Borge, Ole Humlum og Johan Petter Nystuen til debatt. Temaet er «Klimaendringer gjennom geologisk tid«. Tilhørerne inviteres til å bli med.

I sin invitasjon til møtet skriver NGF følgende: «Klima og effektene av klimaendringer er i følge FNs klimapanel (IPCC) en av de største utfordringene vi står ovenfor i vår tid. Det har derfor vokst fram et omfattende forskningsområde som går på tvers av de tradisjonelle geofaglige disipliner. I denne sesjonen ønsker vi å belyse sammenhengene mellom geologi/geologiske prosesser og klima, det være seg paleoklima generelt, inkludert raske klimaendringer og masseutryddelser eller istider. Sesjonen vil også dekke geohazards som et resultat av klimavariasjoner, for eksempel ulike typer skred.»

X