Tap for Klimasøksmålet mot Staten: Dom i ankesakenFra øya Hopen i Barentshavet, båt for skala. Foto: Terje Solbakk

Tap for Klimasøksmålet mot Staten: Dom i ankesaken

Klimasaksøkerne tapte runde to i retten. Klokken 11 i dag falt dommen hos Borgarting lagmannsrett i ankesaken til Klimasøksmålet som ble anlagt av flere miljøvernorganisasjoner mot Staten.

Lagmannsretten ga Staten medhold i at tillatelser til oljeutvinning i Barentshavet ikke er brudd på Grunnlovens miljøparagraf, melder NRK.no.

Lagmannsretten følger opp dommen fra tingretten med at konsesjonsrunder for olje- og gassletevirksomhet ikke er i strid med menneskerettighetene. Saksøkere har fått medhold i, ifølge NRK, at Grunnlovens paragraf 112 setter en viss grense for hvor store miljøskader Staten kan tillate.
.
Etter at miljøvernorganisasjonene Natur og Ungdom, og Greenpeace anla søksmål mot Staten i anledning 23.konsesjonsrunde tilbake i 2016 og tapte i 2017, anket de saken. Anken ble tatt til følge og ankesaken startet i november i Borgarting lagmannsrett. Flere andre miljøvernorganisasjoner har støttet søksmålet, aktivisten Greta Thunberg donerte penger til saksøkerne.

Tekst: TERJE SOLBAKK

X