Kritiserer modellering av partikkelspredning i gruvesakene

Langs Norskekysten er det planlagte gruveprosjekter som vil dumpe avfallet i nærmeste fjord.

X