Lykkes med CO2-fangst

Lykkes med CO2-fangst

Fangst av 90 prosent av CO2-utslippene fra Klemetsrudanlegget er fullt mulig, viser testforsøkene fra Klemetsrud.

Det tilsvarer ca 270,000 tonn CO2 i året, nærmere en femdel av Oslos samlede utslipp av klimagasser, som kan bli fanget opp, fraktet til Ormsundkaia og videre ut i Nordsjøen for å bli lagret i deponier nede i havbunnen.

Alt dette framkom da en arbeidsgruppe nedsatt av Det internasjonale energibyrået, IEA, besøkte Klemetsrudsanlegget i forrige uke. Arbeidsgruppen, som ser nærmere på såkalt karbonnegativ teknologi, også kjent som bio-CCS, ble møtt av teknisk direktør Johnny Stuen.
Klemetsrudanlegget er en stor kilde til utslipp av klimagasser, ettersom husholdnings- og næringsavfall fra både Oslo og andre kommuner forbrennes her, i produksjonen av varmtvann og strøm.
Forsøkene med CO2-fangst ble iverksatt i januar i år med Aker Solutions som en viktig aktør.
Håper å få bygge fullskala anlegg
Jonny Stuen konstaterer at de har plass til å bygge et fullskala anlegg, og allerede 6. juni skal han møte olje- og energiminister Tord Lien (Frp) for å fortelle om resultatene som er oppnådd gjennom testperioden. En endelig rapport om CO2-fangsten og mulige veier videre skal foreligge 2. juli.
Transport av CO2-fangsten er hovedutfordringen
– Et av hovedproblemene er å få fraktet CO2 fra Klemetsrud til havnen. I luftlinje er det snakk om en distanse på 9,5 kilometer til Ormsundkaia, forteller Stuen.
Både rørledning og lastebil er aktuelle transportmetoder, det kan komme protester mot begge løsningene.
Til sammen vurderes fem alternative ruter for transport via rørledning. To av alternativene innebærer at rørledningen blir lagt i sjøen, de andre tre på land.
Les hele saken på dagsavisen.no

X