Massiv motstand i Sokndal

Massiv motstand i Sokndal

Politikere og innbyggere er redd for forurensing og omdømme. Ønsker ikke ha deponi i Rekefjord.

– Vi har andre planer for Rekefjord i fremtiden. Rekefjord er et veldig stort havneområde, som egentlig har potensial til å bli Norges største havn.
Det sier Trond Arne Pedersen (KrF), ordfører i Sokndal til NRK. Deponi for farlig avfall harmonerer dårlig med disse planene.
– Det er og sånn at vi er bekymret for forurensning. Både den som kommer på kjøl og passerer Siragrunnen, som er et viktig fiske og gytefelt, og den forurensningen som kommer over landeveien, sier Pedersen videre.
Steinbruddet som eventuelt skal brukes til deponi ligger ytterst i Rekefjord, og eierne ønsker i samarbeid med Stangeland maskin å etablere det nye nasjonale giftdeponiet på eiendommen. Deponiet skal gi 15 arbeidsplasser.
I Rekefjord vil vi ha uorganisk avfall. Et avfall som er stabilt og kan fylles og behandles før det deponeres, sier Tore Voster som er markedssjef i Stangeland maskin. Voster mener det aktuelle området i Sokndal egner seg svært godt som deponi.
– Dette har naturgitte kvaliteter på fjellet. Det er utsprengt og ligger under havnivå. Derfor er det bra, mener Voster.
Les hele saken på nrk.no

X