Metanspøkelset skremt vekk

Metanspøkelset skremt vekk

I årevis har vi hørt at klimaet løper løpsk på grunn av metanutslipp. Nå viser det seg at marine utslipp snarere bremser en eventuell oppvarming.

Det er Morten Jødal som skriver dette på sin blogg. Forskningresultatene har han hentet fra en artikkel i Science.
Jødal skriver:
I havet bobler metan naturlig opp fra havbunnen, hvor de naturlig er bundet i såkalte hydrater. Når disse «smelter» på grunn av endrete temperatur- eller trykkforhold, frigjøres de, og kan trenge opp i atmosfæren. Biogeokjemikeren John Pohlman og hans team fra USAs geologiske undersøkelser i Woods Hole har nylig studert gassmengdene i vannmassene over slike hydrater utenfor Svalbard på sommerstid. De ble overrasket over hvor lite metan de kunne måle. Det henger nok sammen med at metan er mat for bakterier. Enda mer overrasket ble de imidlertid over det faktum at CO2-mengdene på disse stedene falt markant. Det er knyttet til at metanboblene bringer med seg næringssalter fra havbunnen, som går inn i næringskjeden. Denne «upwellingen» bringer altså kaldt og næringsrikt vann til overflaten, som starter en algeoppblomstring. Algene forbruker CO2 og næringssalter, og frigjør oksygen.
Les artikkelen her.

X