Nedgang i klimagassutslippene

Nedgang i klimagassutslippene

Vær med og spre geofaglig kunnskap - del denne artikkelen!

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at de norske klimagassutslippene var 0,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter lavere i 2016 enn i 2015. Til sammen ble det sluppet ut 53,3 millioner tonn klimagasser.
– Veitrafikk hadde den største utslippsreduksjonen fra 2015 til 2016 med 3,6 prosent. Også for olje- og gassutvinning, industri og energiforsyning var det en nedgang, mens det var en økning for øvrige utslippskilder, skriver SSB.
Innenfor industrisektoren var nedgangen størst fra oljeraffinering og petrokjemisk industri.
– Her var utslippene 0,3 millioner tonn, eller 6 prosent, lavere i 2016 enn året før.

X