NOAH med nye planerLangøya har vært det norske deponiet for farlig avfall i tiår. Nå trengs det et nytt. (Foto: NOAH)

NOAH med nye planer

Fikk massiv kritikk for planene om nytt deponi for farlig avfall: Dette er den nye løsningen.

Det har vært avfallsmottak på Langøya siden 1994. Årlig mottar de rundt 50 000 tonn svovelsyre, 300 000 tonn flyveaske og 150 000 tonn industrielt avfall. Totalt mottar selskapet avfall fra cirka 250 industrikunder – hovedsakelig fra Norge, men også noe fra Sverige og Danmark. Om fire år står nivået på deponiet like under vannlinjen. Lenger får de ikke fylle opp.

Sirkulær økonomi

De siste årene har ideene om sirkulærøkonomi blitt sterkere. Selv flyveaske og annet avfall inneholder verdier som vi bør ta vare på. Først og fremst gjelder det metaller, med sink som kanskje det viktigste, og salter. Det kan til og med bli forbudt å deponere avfall om det er mulig å gjenvinne råstoffer på en bærekraftig måte. Ikke ulikt forbudet mot å deponere avfall på fyllinger som i sin tid gjorde at vi begynte å forbrenne det og gjenvinne energien.
De nye grønne ideene og kravene har gjort at NOAH har tatt frem nye planer. Nå handler det ikke lenger om å dumpe alt ned i den gamle gruva, men i tillegg å bygge et gjenvinningsanlegg og deponere bare det som ikke er gjenvinnbart.
Les hele saken på tu.no

X