Norcem fikk pris

Norcem fikk pris

Norcems CO2-fangstprosjekt anerkjent av Carbon Sequestration Leadership Forum.

Norcem fikk nylig pris for sitt bidrag til utvikling av fangstteknologi til bruk i sementindustrien, skriver bygg.no.
Prisen ble overlevert av Norges forskningsråd på vegne av CSLF til Liv Bjerge (Sustainability Manager Norway) i Norcem og Heidelberg Cement. Det er første gang en sementfabrikk er gitt en slik anerkjennelse.

CSLF (Carbon Sequestration Leadership Forum) er et internasjonalt Ministerforum bestående av deltagere fra 25 land, i tillegg til EUs kollektive deltagelse. Ministerforumet representerer omlag 3,5 milliarder mennesker fra seks ulike kontinenter. Landene står totalt for 80 prosent av verdens CO2-utslipp.
Ministerforumet har til hensikt å utvikle, akselerere og demonstrere kostnadseffektive karbonfangsprosjekter.

X