Pilotanlegg for produksjon av blått hydrogen Pilotanlegg for produksjon av blått hydrogen. Foto: ZEG Power

Pilotanlegg for produksjon av blått hydrogen 

ZEG Power AS og Coast Center Base (CCB) har inngått samarbeid om hydrogenproduksjon fra naturgass på CCB Energy Park på Kollsnes.  

Med ny teknologi bygges det nå et anlegg som skal bli det første i verden som produserer blått hydrogen 

– Kollsnes er et perfekt sted for verdens første anlegg og utprøving av denne teknologien. Gass i store mengder er tilgjengelig, og lagringsanlegget for CO2 er under bygging, sier Arild Selvig, administrerende direktør i ZEG Power AS, til E24.no. 

Det er selskapet H2 Production AS som skal drifte hydrogenanlegget, og skal omdanne naturgass fra Nordsjøen til hydrogen. Som ledd i denne prosessen skal CO2 fjernes og sendes tilbake Nordsjøen for lagring i havbunnen. 

Pilotanlegget, som er kostnadsberegnet til 200 millioner kroner, har fått 77,4 millioner kroner i Enova-støtte 

Les på GEO365: Fakling – den aller største elefanten i rommet 

Hydrogenanlegget skal bygges ved Coast Center Base på Kollsnes. Foto: CCB

Norske patenter 

Det som skjer på CCBs anlegg på Kollsnes i Øygarden er, ifølge ZEG Power, videreføringen av en teknologi som skulle forbedre hydrogenproduksjonen på 1950-tallet. Den gangen var ikke CO2 et tema. Teknologien og patentet ble hentet frem og forsket videre på ved Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller fra tidlig på 2000-tallet. ZEG Power ble etablert i 2008 for å industrialisere og kommersialisere teknologien. Når pilotanlegget settes i gang i årsskiftet 2022/23, er det sikret med over 30 norske patenter i bunn. 

Les på GEO365: Klart for CO2-lagring 

God infrastruktur 

Gassledningen fra gassraffineriet på Kollsnes går allerede ved tomtegrensen til det kommende hydrogenanlegget, og bare 500 meter unna bygges Northern Lights, som skal ta unna klimagassen.  

– Kollsnes i Øygarden med dets gassindustrielle historie, og nå med etableringen av joint venture-selskapet Northern Lights og myndighetenes Langskip-prosjekt, blir Norges episenter for hydrogenproduksjon og annen klimavennlig etablering som synergi av disse, uttaler Ronny Haufe, administrerende direktør i H2 Production AS, i en pressemelding.     

Når pilotanlegget står ferdig i 2022/23, skal det produsere rundt ett tonn hydrogen daglig.  

Blått hydrogen: 

Produksjon av blått hydrogen tar i likhet med grå hydrogen i bruk kull, olje eller naturgass, men på en måte som i prinsippet ikke fører til utslipp. Det betyr at man i prosessen hvor naturgass reagerer med eksempelvis damp og oksygen skiller ut CO2-gassen som produseres. Gjennom noen kjemiske prosesser står man da igjen med hydrogen og CO2 hver for seg. Hydrogenet kan man da bruke på samme måte som grønt eller grått hydrogen, men man må sikre at CO2-en blir transportert og returnert til der den kom fra. I Norge betyr det under havbunnen på kontinentalsokkelen. Ved å skille ut CO2, transportere og lagre denne, står man derfor igjen med rent hydrogen. Kilde: Sintef 

X