Planprogram forsinketDet er ved fabrikken i Brevik at Norcem ønsker å etablere verdens første fullskala anlegg for CO»-fangst fra sementproduksjon. Foto: Halfdan Carstens

Planprogram forsinket

Klima- og miljødepartementet venter fortsatt på at NOAH skal bli ferdig med forslaget til planprogram for behandlingsanlegg og deponi for farlig uorganisk avfall.

– Forslag til planprogram for et mulig deponi i Brevik skal etter planen bli sendt på høring om kort tid, sier statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet til pd.no
Planprogrammet ble forsinket da planene for et deponi for farlig avfall i Brevik ble endret. De nye planene går ut på at farlig avfall behandles på Langøya som i dag, og deretter fraktes til Brevik med skip for deponering i gruvene.

Når planprogrammet sendes ut på høring er høringsperioden på minst seks uker. Planprogrammet fastsettes normalt innen ti uker etter høringsfristen.

Les hele saken på pd.no

X