Rare tall fra BP

Rare tall fra BP

BPs scenario for lagring av CO2 er fullstendig urealistisk. Dessverre er ikke selskapet villig til å innrømme det selv.

Politikerne vil fange og lagre CO2. Det er nærmest blitt en folkebevegelse. Og industrien kaster seg på. Herunder en rekke oljeselskaper som skal vise at de mener alvor når de medgir at menneskene spiller en vesentlig rolle for klodens oppvarming.

BP – Beyond Petroleum – er ett av dem. I sitt framtidsscenario (BP Energy Outlook 2019) ser de for seg at vi kan fange 4,5 milliarder tonn CO2 innen 2040, og dette må angivelig til hvis vi skal nå målet om 45 prosent reduksjon i utslipp i løpet av de neste 20 årene, slik BP i sitt Rapid Transition Scenario antyder kan være mulig. (Til sammenligning er verdens totale utslipp i dag 35 milliarder tonn per år.)

Gitt at et gjennomsnittlig CCS-anlegg tar vare på 1-2 millioner tonn per år, trengs det opp mot 4000 anlegg i 2040 for å lagre mer 4,5 milliarder tonn. I så fall må det bygges sånn omtrentlig 150-200 (!) anlegg per år. 

Sagt på en litt annen måte, det må ferdigstilles et CCS-prosjekt annenhver uke. Tatt i betraktning av at vi snakker om komplisert ingeniørarbeid og investeringer i milliardklassen, og at det fortsatt ikke finnes en kommersiell, økonomisk modell, samt at utbyggingstakten i dag er tilnærmet null (0!) anlegg per år, virker dette ganske usannsynlig.

Likevel presenterer BP dette scenariet uten å blunke. Ingen motforestillinger. Ingen regnestykker som viser at det er (u)mulig. Jeg nekter å tro at BP tror på dette selv.

X