Raudsand ikke vraket

Raudsand ikke vraket

Det er fortsatt aktuelt å legge et nasjonalt deponi for farlig avfall til Raudsand.

Klima- og miljøministeren invitert oss til et dialogmøte den 30. mai, det forteller Bergmesteren i Raudsand, Harald Storvik til Tidens Krav.
Statsråd Vidar Helgesen 2. mai mottok anbefalingen fra Miljødirektoratet om egnede lokaliteter for et nytt deponi for farlig avfall.
Han opplyser at Miljødirektoratet med bistand fra ulike fagmiljøer har vurdert 12 gruver og steinbrudd, i tillegg til planlagte fjellhaller, som mulige lokaliteter for etablering av et nytt deponi for uorganisk farlig avfall.
– Miljødirektoratet mener fire av disse kan være egnet. Dette gjelder Dalen gruver i Brevik i Porsgrunn, et dagbrudd i Rekefjord i Sokndal, en planlagt fjellhall i Lervika i Kvinesdal, og en planlagt fjellhall i Raudsand i Nesset kommune, skriver Helgesen.
Etter en helhetsvurdering mener Miljødirektoratet at Dalen gruver i Brevik er det beste alternativet. Direktoratet mener dagbruddet i Rekefjord også kan være aktuelt.
Derimot er det usikkerhetsmomenter knyttet til de to planlagte fjellhallene som gjør at Miljødirektoratet ikke anbefaler disse som lokalitet for nytt deponi for farlig avfall nå.
– Disse kan imidlertid også vise seg å være egnet hvis virksomhetene her velger å gå videre med prosjektene, skriver statsråden.
Han viser videre til at det eksisterende deponiet for farlig avfall på Langøya i Vestfold antas å være fullt i 2022. Norge er forpliktet til å ta forsvarlig hånd om farlig avfall og det er derfor viktig å få et nytt deponi for uorganisk farlig avfall på plass før den nåværende kapasiteten er brukt opp.
Derfor inviterer han berørte parter og interessegrupper til et innspillsmøte i departementet mandag 30. mai.
Blant dem som har mottatt invitasjonen er altså Bergmesteren Raudsand som står bak planene om deponi på Raudsand. Også Nesset kommune er invitert.
Les hele saken i Tidens Krav

X