Sand døyver miljøtrussel

Sand døyver miljøtrussel

Undersøkelser av seks sedimentkjerner tatt i det omstridte deponiet i Oslofjorden viser at de forurensede massene er tilfredsstillende isolert.

Det biologiske mangfoldet på havbunnen rundt deponiet er godt nok isolert fra deponiet av de forurensede massene. Konsentrasjonen av metaller i sanddeket er under nivået for den internasjonale standarded «Predicted No Effect Concentration».
Allikevel er ikke alle kravene helt oppfylt ettersom finpartikler av forurenset masse er transportert ut i sanddekket.

Omstridt deponi

Frykt for at forurensningen fra deponiet skulle spre seg i Oslofjorden, gjorde lokasjonen svært omstridt da det ble etablert. Det er imidlertid vært registrert liten grad av miljøpåvirkning inn eller ut av bassenget.
Les hele saken på ngu.no

X