Sju timer med produksjonOffshore vindkraft er på frammarsk, men verdens totale kapasitet er foreløpig mindre enn Norges vannkraftkapasitet. Foto: Halfdan Carstens

Sju timer med produksjon

Norsk vindkraftproduksjon var vesentlig lavere i 2016 enn i rekordåret 2015 og utgjorde kun 1,4 % av total kraftproduksjon.

I 2016 ble det produsert mindre vindkraft i Norge enn året før, viser NVE-rapporten Vindkraft – Produksjon i 2016. Nedgangen skyldes gjennomgående mindre vind.
Det ble i fjor produsert totalt 2,1 TWh basert på 20 vindkraft og 374 turbiner med en total ytelse på 873 MW. Dette tilsvarer 1,4 prosent av den samlede kraftproduksjon i Norge.
Gjennomsnittlig brukstid i 2016 var på 2512 timer.
Vindmøllene var altså i snitt kun i bruk i knappe 7. av døgnets 24 timer.
Vindkraftverket på Fosen har en planlagt ytelse som overstiger kapasiteten i dag. De seks vindparkene vil få en samlet effekt på 1000 MW (1 GW) og vil generere 3,4 TWh per år når de står ferdige (GEO 02/2016; «Ingen vindkraft uten metaller»).
Verdens totale vindkraftkapasitet er i dag 487 GW etter at det i fjor ble lagt til 54 GW. Kina var i fjor den største utbyggeren av vindkraft og stod for 43 prosent av de globale installasjonene.

X