Smeheia best for CO2-lagringIllustrasjonsfoto: CO2

Smeheia best for CO2-lagring

Statoil peker ut Smeheia utenfor Kollsnes i Hordaland som best egnet for CO2-lagring.

I januar fikk Statoil oppgaven med å finne et egnet sted for CO2-lagring av Olje -og energidepartementet. Nå er konklusjonen klar, og valget falt på Smeheia.
-Smeaheia-lokaliteten er et godt kjent reservoar med stor lagerkapasitet, som i følge Oljedirektoratet har betydelig høyere kapasitet enn behovet på 1,3 millioner tonn årlig som er lagt til grunn i studien, sier Per Ivar Karstad, prosjektleder i Statoil til Sysla.
– Reservoaret ligger på riktig dybde med ett gunstig trykk for denne lagringsoperasjonen og har potensiale til å kunne videreutvikles for nye volum.
Gassnova støtter forslaget til Statoil. En landterminal på Kollsnes anbefales i studien.
Les hele saken på syslagronn.no

X