Tar konsekvensen av klimaendringene

Tar konsekvensen av klimaendringene

Om 20 år kan oljeprisen være så høy at den forsvarer utbygging av nye funn langt nord i Barensthavet.

Det er nesten som Ola Borten Moe skulle vært olje- og energiminister. I stedet er det Tord Lien som fortsetter i det samme sporet som sin forgjenger tråkket opp, da han var sjef i departementet.

Lien har tatt konsekvensen av at det har blitt varmere i nord, og at iskanten (iskanten er definert som grensen for områder der det er mer enn 30 prosent sannsynlighet for sjøis i april måned) som følge av dette har flyttet seg nordover. Annet er jo ikke å forvente, men likevel flommer det over av protester mot utlysningen av blokker langt mot nord i Barentshavet. Men miljøvernbevegelsen vil jo at vi skal ta konsekvensen av at klimaet endrer seg. Da blir det helt galt å protestere når regjeringen gjør nettopp det.

Lien har derfor ikke hørt på et knippe av høyprofilerte samfunnstopper som sterkt har frarådet å fortsette oljeletingen i Barentshavet. I hht. Dagens Næringsliv (20. januar) mener Jens Ulltveit-Moe at «det vil være en vanvittig feilinvestering av Norge å lyse ut blokkene i 23. runde». Han sikter til dagens lave oljepris og de høye lete-, og utbyggings- og driftskostnadene i nord.

Vi kan vel like gjerne si at det vil være en vanvittig kortslutning å ikke utforske potensialet for olje- og gassforekomster i Barentshavet når vi snakker om verdens absolutt viktigste energibærere (i tillegg til kull). Moe sier at det vil ta 20 år å sette eventuelle funn i produksjon. Det vil kunne vise seg å være perfekt timing. I løpet av 20 år kan skiferolje vøre på retur, og de færreste tror vel (med hånden på hjertet) at fornybare energikilder vil dominere allerede på 2030-tallet. Få vil imidlertid bli overrasket om oljeprisen innen den tid har blitt så høy at den forsvarer utbygging i arktiske strøk.

Olje- og energiministeren har i stedet vist styrke og handlekraft ved å utlyse 54 blokker (eller deler av dem). De fleste – 34 – ligger i Barentshavet sørøst. Bare 20 ligger i den delen av Barentshavet som det allerede foregår utforskning, og hvor det hittil har blitt boret 117 letebrønner.

Lien sier vi har nådd en milepæl ved at departementet for første gang på 20 år har utlyst blokker i et helt nytt område. På sin pressekonferanse den 15. januar uttalte Bente Nyland, direktør i Oljedirektoratet, at det er stor interesse blant oljeselskapene for dette området.

De interesserte oljeselskapene har nå drøyt elleve måneder på seg før de må levere inn sine søknader den 2. desember.

X