Tar tak i klimadebatten Morten Jødal er en av initiativtakerne til klima- og miljøkonferansen i Oslo den 18. og 19. oktober. Foto: Halfdan Carstens

Tar tak i klimadebatten

Gjennom to fullpakkede dager med internasjonale foredragsholdere ønsker Klimarealistene å formidle nøkterne faktakunnskaper om miljø og klima.

– Statistikk som danske Bjørn Lomborg nylig la fram viser at halve Jordens befolkning tror menneskeheten står foran snarlig utslettelse. Årsaken er selvsagt den massive kampanjen som miljøvernaktivister, media og politikere står bak. Vi har rett og slett blitt utsatt for en kolossal overdrivelse av hva global oppvarming kan føre til av problemer.

Morten Jødal, biolog og leder i Klimarealistene, er indignert på vegne av allmennheten som ikke har mulighet til å etterprøve mange av påstandene som blir servert rundt klimaendringene og de angivelige konsekvensene.

Han har tatt konsekvensen av at det bare er ett perspektiv som kommer fram i den offentlige debatten. For å få frem det budskapet han og ganske mange andre naturvitere går god for, arrangerer Klimarealistene i Norge, Klimatrealisterna i Sverige og Klimatsans i Danmark en todagers konferanse i Oslo (18.-19. oktober) i Oslo Kongressenter Folkets hus: Natural Variability and Tolerance. En uke før konferansen er omtrent 140 påmeldt. Bortimot halvparten er utlendinger.

Ingen nedbørsendringer

Biologen, som har interessert seg for klimaendringer de siste tjue årene, forfekter at effekter av de nåværende klimaendringene er liten.

– Vi er opptatt av ekstremvær, men kan med svært liten sikkerhet si at vi kan knytte vår tids orkaner og flommer til utslipp av klimagasser. Det har ikke blitt flere tropiske orkaner, og det er svært usikkert om vi kan vise til noen økning i styrke. Sannheten er jo at selv ikke IPCC påstår at vi står foran dommedag. I sin 2013-rapport sier de om uvær: «Globally, there is low confidence in attribution of changes in tropical cyclone activity to human influence. This is due to insufficient observational evidence, lack of physical understanding of the links between anthropogenic drivers and tropical cyclone activity, and the low level of agreement between studies as to the relative importance of (natural variability and man-made forcing».

– Et større arbeid publisert i Journal of Hydrology i 2015 viser noe annet interessant: Vi kan knapt måle endringer i nedbørsmønstre fra 1850 til våre dager. Det gjelder steder på nordlige, tropiske og sørlige breddegrader, og det gjelder for steder med tørt, moderat og vått klima. Vi kan rett og slett ikke se noen signifikante endringer i nedbør siden 1850. Hører vi det på NRK, eller leser vi det i Aftenposten? spør Jødal retorisk.

Med andre ord, etter Jødals mening er det neppe hold i påstanden om at mennesket påvirker klimaet til å bli våtere og villere.

Det er ifølge Jødal heller ikke noe hold i påstandene om at verdens matvareproduksjon vil synke.

– IPCCs forrige rapport hevdet at vi kan få en reduksjon i økningen av verdens matvareproduksjon, men norske NGOer, politikere og presse – ja sågar en representant for et av klimaforskningssentrene – hevder at vi vil få en reduksjon i matvareproduksjonen. De to påstandene er helt forskjellige – og dere kan jo gjette hvilken som ble mest populær. Selv sitter jeg igjen med et stort spørsmål: Handler dette om bevisst feilinformasjon, fordi det skal dramatiseres? Vi har jo sterkt i minne den sentrale klimaforskeren Dr Steven Schneider, som i 2002 i Scientific American uttalte: «So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little attention of any doubts we might have».

Olje for mat

Jødal trekker også frem det åpenbare paradokset om at det er fossilt brensel som har gjort det mulig å produsere store mengder matvarer, blant annet mat.

– Vi demoniserer fossilt brensel, men det er dette – sammen med mineralgjødsel og moderne teknologi – som gir effektivt landbruk og har gitt oss en utrolig økning i matvareproduksjonen, over et mindre areal. Og dette reduserte landbruksarealet er helt sentralt for klodens biomangfold. Like fortørnet er Jødal over påstanden om at «vi lever i naturkatastrofenes århundre», slik blant annet Børge Brende, Erik Solheim og Jan Egeland for noen år siden feilaktig hevdet i en kronikk i Aftenposten, og som Greta Thunberg følger opp i disse dager: «People are suffering», «People are dying».

– Sannheten er snarere det motsatte: I dag dør bare én prosent av dem som for hundre år siden strøk med av klimarelaterte hendelser. Og det paradoksale er: Det er fossilt drivstoff som redder dem. Når folk tidligere døde av et fryktelig klima, var det tørken som var den store synderen. Den førte til sult, og død. I våre dager er det også tørke, men vi håndterer det. Med bensin, diesel og flybensin frakter vi inn nødhjelp til rammede områder, slik at de rammede overlever. I tillegg kan de samme drivstoffene sørge for transport bort fra områder hvor det meldes oversvømmelser og annet uvær. Det er altså slik at fossilt drivstoff har en ganske overlegen moralsk status, sier Jødal.

Isbjørn i storform

Morten Jødal liker ikke at publikum kontinuerlig blir feilinformert, så det han ønsker med konferansen er å slippe til fakta, kunnskap og argumenter som aldri blir formidlet. Håpet hans er derfor at noen modige journalister kommer og skrive om det de lærer.

– Det blir mange spennende foredrag, men la meg trekke fram ett. Den kanadiske professoren Susan Crockford, etter min mening verdens fremste isbjørnekspert, skal forelese om «The Polar Bear Catastrophe That Never Happened». Det går nemlig svært bra med isbjørnen, og bestanden er i dag kanskje så høy som 40 000 individer. De profiterer på et svakt varmere hav med mindre sommeris. Slik er nemlig isbjørnens biologi. Vil du høre hvordan det henger sammen, er det ennå noen ledige plasser på konferansen …

Programmet går over to dager.

COMMENTS

WORDPRESS: 2
 • comment-avatar
  Bjørn Brevik 1 år ago

  Mitt lille bidrag til reèlle klimadata:
  Klima-fakta vi ikke skal vite om
  I den store flora av klima-relatert infomasjon er det – imidlertid – klima-relaterte fakta vi ikke får vite noe om. Et lite utvalg er:
  • Selv FN’s klimapanel (IPCC) innrømmer at det ikke har vært temperaturstigning over måle-usikkerheten etter 1998.

  • Ca. 99% av atmosfæren består av Nitrogen- og oksygen-molekyler (N2 og O2). Den «berømmelige» infra-røde strålingen fra CO2-molekylene kan rett og slett ikke absorberes av N2 og O2 molekylene.

  • Vi skal senke våre klimagassutslippp med – er det nå 40% ? – innen 2030, men bl.a. Kina og India med flere «underutviklede land» kan øke sine utslipp så mye de ønsker, de må kun «melde inn» sine økninger. Klima- og miljødepartementet har inntil d.d. nektet å svare eksplisitt på mitt spørsmål om dette.

  • Det bygges og er under planlegging et tresifret antall kullkraftverk i nevnte land. Et av disse kraftverkene vil slippe ut mer CO2 enn Norges totale utslipp.

  • «Vi skal lagre CO2». Havet inneholder ca. 50 ganger mer CO2 enn atmosfæren, og hvis vi skulle greie å senke CO2 innholdet i atmosfæren under likevektstilstanden – den beskrives av Henrys lov – vil havet slippe ut tilsvarende mengde CO2 til atmosfæren.

  • «Isen ved polene smelter» – har ingen hørt om utviklingen av ismengden på Østantarktis, hvor +80% av ismengden i Arktis befinner seg?

  • For få måneder siden ble det offentliggjort en forskningsrapport fra utviklingen av den største isbreèn på Grøndland – Jakobshavn. Den dokumenterte, til forfatternes store kvaler, at isbreèn faktisk har vokst de tre siste år. For å føye «skam til skade» kunne forfatterne berette at de gikk ut fra at en minkning/smelting av en isbre er irreversibel, dvs. at har dette først kommet i gang vil den fortsette. Se selv: https://www.apnews.com/b19abfb0a0534b51925aa121806255a8. Denne oppsiktsvekkende informasjonen er vi «forskånet» for!
  Er det så mer å nevne? Som lignelsen «toppen av isberget» – det er mer, mye mer!
  28.06.2019
  Cand. Real. Bjørn Brevik

 • comment-avatar
  Arne M Raaen 1 år ago

  Schneider-sitatet er interessant, fordi det haltende språket umiddelbart gir en mistanke om at det ikke kan være helt riktig. Wikipedia oppklarer saken: https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Schneider
  Se spesielt linken til APS.
  Der finner man sitatet i sin kontekst, hvor det kommer fra, og riktig fornavn. Schneider har både i APS-linken og andre steder nyansert hva han mener.

  Det er viktig at begrunnede avvikende oppfatninger i klimasaken får komme fram.

  Men går det an å be om å få slippe slikt lavmål som Jødal står for her? Det er noe grunnleggende ufint i å gjengi avdøde personers uten kontekst for å fremme sin ideologi.

 • X