Tar tak i klimadebatten Morten Jødal er en av initiativtakerne til klima- og miljøkonferansen i Oslo den 18. og 19. oktober. Foto: Halfdan Carstens

Tar tak i klimadebatten

Gjennom to fullpakkede dager med internasjonale foredragsholdere ønsker Klimarealistene å formidle nøkterne faktakunnskaper om miljø og klima.

– Statistikk som danske Bjørn Lomborg nylig la fram viser at halve Jordens befolkning tror menneskeheten står foran snarlig utslettelse. Årsaken er selvsagt den massive kampanjen som miljøvernaktivister, media og politikere står bak. Vi har rett og slett blitt utsatt for en kolossal overdrivelse av hva global oppvarming kan føre til av problemer.

Morten Jødal, biolog og leder i Klimarealistene, er indignert på vegne av allmennheten som ikke har mulighet til å etterprøve mange av påstandene som blir servert rundt klimaendringene og de angivelige konsekvensene.

Han har tatt konsekvensen av at det bare er ett perspektiv som kommer fram i den offentlige debatten. For å få frem det budskapet han og ganske mange andre naturvitere går god for, arrangerer Klimarealistene i Norge, Klimatrealisterna i Sverige og Klimatsans i Danmark en todagers konferanse i Oslo (18.-19. oktober) i Oslo Kongressenter Folkets hus: Natural Variability and Tolerance. En uke før konferansen er omtrent 140 påmeldt. Bortimot halvparten er utlendinger.

Ingen nedbørsendringer

Biologen, som har interessert seg for klimaendringer de siste tjue årene, forfekter at effekter av de nåværende klimaendringene er liten.

– Vi er opptatt av ekstremvær, men kan med svært liten sikkerhet si at vi kan knytte vår tids orkaner og flommer til utslipp av klimagasser. Det har ikke blitt flere tropiske orkaner, og det er svært usikkert om vi kan vise til noen økning i styrke. Sannheten er jo at selv ikke IPCC påstår at vi står foran dommedag. I sin 2013-rapport sier de om uvær: «Globally, there is low confidence in attribution of changes in tropical cyclone activity to human influence. This is due to insufficient observational evidence, lack of physical understanding of the links between anthropogenic drivers and tropical cyclone activity, and the low level of agreement between studies as to the relative importance of (natural variability and man-made forcing».

– Et større arbeid publisert i Journal of Hydrology i 2015 viser noe annet interessant: Vi kan knapt måle endringer i nedbørsmønstre fra 1850 til våre dager. Det gjelder steder på nordlige, tropiske og sørlige breddegrader, og det gjelder for steder med tørt, moderat og vått klima. Vi kan rett og slett ikke se noen signifikante endringer i nedbør siden 1850. Hører vi det på NRK, eller leser vi det i Aftenposten? spør Jødal retorisk.

Med andre ord, etter Jødals mening er det neppe hold i påstanden om at mennesket påvirker klimaet til å bli våtere og villere.

Det er ifølge Jødal heller ikke noe hold i påstandene om at verdens matvareproduksjon vil synke.

– IPCCs forrige rapport hevdet at vi kan få en reduksjon i økningen av verdens matvareproduksjon, men norske NGOer, politikere og presse – ja sågar en representant for et av klimaforskningssentrene – hevder at vi vil få en reduksjon i matvareproduksjonen. De to påstandene er helt forskjellige – og dere kan jo gjette hvilken som ble mest populær. Selv sitter jeg igjen med et stort spørsmål: Handler dette om bevisst feilinformasjon, fordi det skal dramatiseres? Vi har jo sterkt i minne den sentrale klimaforskeren Dr Steven Schneider, som i 2002 i Scientific American uttalte: «So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little attention of any doubts we might have».

Olje for mat

Jødal trekker også frem det åpenbare paradokset om at det er fossilt brensel som har gjort det mulig å produsere store mengder matvarer, blant annet mat.

– Vi demoniserer fossilt brensel, men det er dette – sammen med mineralgjødsel og moderne teknologi – som gir effektivt landbruk og har gitt oss en utrolig økning i matvareproduksjonen, over et mindre areal. Og dette reduserte landbruksarealet er helt sentralt for klodens biomangfold. Like fortørnet er Jødal over påstanden om at «vi lever i naturkatastrofenes århundre», slik blant annet Børge Brende, Erik Solheim og Jan Egeland for noen år siden feilaktig hevdet i en kronikk i Aftenposten, og som Greta Thunberg følger opp i disse dager: «People are suffering», «People are dying».

– Sannheten er snarere det motsatte: I dag dør bare én prosent av dem som for hundre år siden strøk med av klimarelaterte hendelser. Og det paradoksale er: Det er fossilt drivstoff som redder dem. Når folk tidligere døde av et fryktelig klima, var det tørken som var den store synderen. Den førte til sult, og død. I våre dager er det også tørke, men vi håndterer det. Med bensin, diesel og flybensin frakter vi inn nødhjelp til rammede områder, slik at de rammede overlever. I tillegg kan de samme drivstoffene sørge for transport bort fra områder hvor det meldes oversvømmelser og annet uvær. Det er altså slik at fossilt drivstoff har en ganske overlegen moralsk status, sier Jødal.

Isbjørn i storform

Morten Jødal liker ikke at publikum kontinuerlig blir feilinformert, så det han ønsker med konferansen er å slippe til fakta, kunnskap og argumenter som aldri blir formidlet. Håpet hans er derfor at noen modige journalister kommer og skrive om det de lærer.

– Det blir mange spennende foredrag, men la meg trekke fram ett. Den kanadiske professoren Susan Crockford, etter min mening verdens fremste isbjørnekspert, skal forelese om «The Polar Bear Catastrophe That Never Happened». Det går nemlig svært bra med isbjørnen, og bestanden er i dag kanskje så høy som 40 000 individer. De profiterer på et svakt varmere hav med mindre sommeris. Slik er nemlig isbjørnens biologi. Vil du høre hvordan det henger sammen, er det ennå noen ledige plasser på konferansen …

Programmet går over to dager.

X