Trenger en konservatorNaurhistorisk museum på Tøyen i Oslo. Brøggerbygningen med de geologiske utstillingene er for tiden under oppussing. Foto: Halfdan Carstens

Trenger en konservator

Fagmiljøet er redd for at stillingen etter avdøde Rune Selbekk ikke skal fylles opp.

– Et levende museum må ha en kurator eller konservator, dvs. ein person som er ansvarlig for å ta vare på utstillingene. sier Torgeir Garmo, ivrig amatørgeolog og innehaver av Fossheim Steinsenter i Lom.
Han har fått signaler om at stillingen som Rune Selbekk hadde ved Naturhistorisk museum ikke vil bli fylt opp.
Rune Selbekk gikk bort før jul i fjor.
Forklaringen skal være innsparinger.
– I et nasjonalmuseum er det naturlig at kuratoren følger opp med aktuelle utstillinger og stiller ut nye funn fra hele landet. Andre vestlige land som Sveits og Tyskland tar seg av naturskattene og stiller de ut i flotte museer som ofte er viktige turistattraksjoner, påpeker han.
Garmo kommer med denne tordensalven:
– Aldri før i vår historie har det vore sprengt så mykje fjell i landet vårt. På grunn av stressa framdrift, liten kunnskap og manglande interesse går så godt som alle nye mineralforekomster og krystallar rett i knusaren. Sjå på kontrasten. Der det er moglegheiter for kulturhistoriske funn, blir anleggsarbeid gjerne stoppa opp slik at fagfolk kan sleppe til, vurdere området og ta vare på ting av interesse.
– Krystallar er naturens eigne kunstverk, oftast skapt i fjerne geologiske periodar. Funn av druser og krystall-forekomster blir vanlegvis dyssa ned og ingen utanom anlegget får greie på det. I dag har heller ingen norske institusjonar/geologar ansvar, tid, kunnskap  eller midlar for å sjå over/ta vare på mineralfunn som kan vera av verdsklasse.
– Rune Selbekk med hans eigenskapar kan dessverre ikkje erstattast, men prøv i alle fall å fylle opp den ledige stillinga, sier Torgeir Garmo.

Newer Post
Older Post
X