Ufullstendig regnestykkeStad skipstunnel skal romme båter på størrelse med den største hurtigruta, og blir 1,7 kilometer lang. 49 meter fra bunnen til taket, og 36 meter bred. Foto: KYSTVERKET/SNØHETTA

Ufullstendig regnestykke

Å redusere utslippene av CO2 er blitt et legitimt argument når prosjekter skal prioriteres. Men regnestykkene inkluderer sjelden alle variable.

Når det mangler en ukjent, er ikke regnestykket komplett. Dessverre er dette noe som gjentar seg gang på gang. Sist i utspillet i en rapport bestilt Havila Kystruten AS og Vanylven Utvikling AS. Rolls Royce har regnet på reduksjon i CO2-utslipp hvis det bygges en skipstunnel gjennom Stadlandet.

Rolls Royce har sammenlignet tidsforbruk, drivstofforbruk og CO2-utslipp for en reise gjennom den planlagte tunnelen. Ikke overraskende er konklusjonen at utslippene vil reduseres fordi seilingstiden blir kortere.

Men dette er langt fra noe fullstendig «klimaregnskap.

Det mangler en viktig ukjent. Det sies nemlig ingenting om hvor mye utslipp som genereres under byggingen av tunnelen. Med utgangspunkt i at den skal bli 1,7 km lang, 37 m høy og 36 m bred vil det bli sprengt ut minst tre millioner m3 stein (tilsvarende åtte millioner tonn). Det må formodes at dette også vil gi et fotavtrykk.

Når regnestykket er komplett, alle ukjente inkludert, påligger det regnemesteren å opplyse om hva reduksjonen i utslipp per tonn vil koste. Hvis dette er høyt, må det settes opp mot hvordan et så stort beløp kan benyttes på alternativ vis. Alle – også de som jobber for utslippsreduksjoner – må jo ha et ønske om at pengene brukes på mest mulig effektiv måte.

Utspillet fra Havila Kystruten og Vanylven Utvikling må sees i lys av at regjerningen ikke bevilget en eneste krone for videre planlegging av Stad skipstunnel i statsbudsjettet for neste år. Og det til tross for at den ligger inne i Nasjonal Transportplan for 2014-2023.

I ren desperasjon trekker to aktører «klimakortet» og fører debatten inn i helt feil spor. Enten vi er for eller mot en spektakulær tunnel, som vil bli den eneste i verden, må debatten føres på saklige premisser.

X