Urealistisk scenario

Urealistisk scenario

BPs scenario for 45 % reduksjon i CO2-utslipp innen 2040 krever at det bygges et nytt CO2-lagringsanleggg på størrelse med Sleipner annenhver dag.

https://expronews.com/2019/05/18/the-world-needs-more-energy/

X