Utslippene flater ut

Utslippene av CO2 stagnerer. Det viser at vi kan slutte å planlegge for ineffektiv CO2-lagring.

Utslippene av CO2 stagnerer. IEA sier at det ikke var noen økning i utslipp fra 2013 til 2014, mens det i tiårsperioden før var en årlig økning på 2,4 prosent. Det er interessant, og det skal bli enda mer interessant å lese analysen når IEA kommer med de endelige tallene den 15. juni. Tidligere utgjorde økningen flere hundre millioner tonn CO2 per år, og for bare å bli kvitt denne økningen gjennom fangst og lagring ville det vært nødvendig å bygge et par fangstanegg per dag. De nye tallene fra IEA viser altså at reduksjon i utslipp kan skje mye mer effektivt gjennom andre tiltak enn fangst og lagring. Likevel vil vi oppleve at CCS-industrien kommer til å kjempe med nebb og klør for å fortsette forskningen med å få til fangst og lagring. Det er selvsagt. De lever av det.

Les om hvorfor CCS er utopi: GEO 08/2014

X