Verden trenger ikke karbonlagring

Verden trenger ikke karbonlagring

Målene for karbonlagring på norsk sokkel er komplett urealistiske. Det går tydelig fram av et innlegg i Bergens Tidende.

Etter at Norge og noen ytterst få andre land i verden har snakket om karbonlagring i mer enn 20 år, finnes det fortsatt bare noen få anlegg i hele verden. I snitt bygges det cirka ett anlegg for karbonlagring hvert tiende år.

Nå vil Jonny Hesthammer, i BT 29.02 (Vi trenger karbonlagring for å nå klimamålene), at Norge skal satse på rask og voluminøs utbygging av slike anlegg. I sitt debattinnlegg sier han blant annet at Norge må ta i bruk sin lagringskapasitet og være et knutepunkt for hele Europa for å nå «1,5-gradersmålet».

Det kan han bare drømme om. Målet er urealistisk når vi ser på de dimensjonene og kostnadene som er nødvendige.

Det interessante er at Hesthammer i sitt debattinnlegg selv argumenter på en utmerket måte for at karbonlagring i stor skala er fullstendig urealistisk.

CCS i medvind

Han trekker frem de viktigste argumentene:

1) Vi må bygge mer enn 20 karbonlagringsanlegg pr. måned de neste 20 årene, og det til tross for at utbyggingshastigheten på verdensbasis opp til nå har vært usedvanlig langsom, samt at det første norske prosjektet tidligst kommer i drift i 2023.

2) Karbonlagring er svært energikrevende, mye av vinningen vil med andre ord gå opp i spinningen.

3) Det er forferdelig dyrt (kostnadsbildet omfatter fangst, transport, injeksjon og overvåking), og er i tillegg svært uoversiktlig, noe som tilsier at andre løsninger vil tvinge seg frem.

Det er en sterk politisk vind i dette landet for å løse «klimaproblemet». Å satse på fangst og lagring av CO₂ er dessverre et gedigent feilspor.

Hvis målet er å redusere CO2-utslippene til atmosfæren, bør overskuddet fra det norske oljefondet brukes på en måte som gir mer reduksjon i utslipp for pengene.

Debattinnlegget ble publisert i bt.no den 7. mars.

Hesthammer delte også sine meninger rundt CCS i et intervju med organisasjonen Besteforeldrenes klimaaksjon. Les et sammendrag av intervjuet her.

Les også: «En usannsynlig visjon»

Les også: Et paradigmeskifte for norsk sokkel

X