Verdens vindkapasitet økerVindkart for Nord-Europa. Kartet viser hvilket potensial Norge har for vindkraft i forhold til våre naboland. Kartet viser også potensialet for havbasert vindkraft.

Verdens vindkapasitet øker

Verdens totale kapasitet for offshore vindkraft utgjør mindre enn 20 prosent av Norges vannkraftkapasitet.

Ifølge Global Wind Energy Council økte verdens produksjon av offshore vindkraft med 6 GW i 2019. Til sammenligning har Fosen Vind en kapasitet på ca. 1 GW.

Europa er den verdensdelen som har det meste av installasjonene (59 prosent), mens Kina er det landet med den største økningen i enkeltandel (2,3 GW). Storbritania og Tyskland kommer på hhv. 2.- og 3.-plass (hhv. 1,8 og 1.1 GW i økning).

Offshore vind har likevel kun en liten andel av økningen i den totalte vindkraftproduksjonen. Offshore utgjør kun 10 prosent. Men det er en økning fra 5 prosent i 2015.

Offshore vindkraft utgjør i dag totalt 29 GW, og GWEC forventer at det vil bli installert  ytteligere 50 GW de neste fem årene. Til sammenligning har Norges vannkraftproduksjon en kapasitet på nærmere 90 GW. Norge er imidlertid fortsatt ikke en produsent av offshore vindkraft. Til tross for det enorme potensialet (se kartet).

Her kan de første norske flytende havvindparkene komme.

 

X