Vi satser på CO2-fangst

Det vil være uetisk å ikke forske på olje og gass.

X