Vi trenger fortsatt fossil energi Jonny Hesthammer mener fossile brensler vil ha en viktig funksjon i fremtidens energibilde.

Vi trenger fortsatt fossil energi

FNs klimapanel mener at det ikke er mulig å sikre verdens befolkning nok energi uten fossile brensler.

FNs bærekraftsmål nr. 7.1 stadfester at hele verdens befolkning skal ha tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris, skriver Jonny Hesthammer i en kronikk i BT.no.

Hele fire femtedeler av energien vi bruker er fra fossile kilder, og vi har ligget på dette nivået de siste 30 årene. Derfor kan vi ikke bare fase ut olje og gass selv om det ifølge FN klimapanel er ekstremt sannsynlig at klimagassutslipp fra forbrenning av fossile brensler er den viktigste årsaken til temperaturøkningen vi har sett på Jorden de siste 60 årene, skriver Hesthammer i kronikken.

Hesthammer har regnet på hva som trengs av atomkraftverk eller vindmøller for at verden skal bli karbonnøytral i 2050. Tallene er formidable og i sannhet uoppnåelige (det må f.eks. bygges 2200 vindmaller hver eneste dag). Med disse regnestykkene vil han rette oppmerksomhet mot hvilke praktiske problemstillinger våre politikere står overfor.

Først når vi tar inn over oss de praktiske begrensningene vil det være mulig å ha en konstruktiv debatt om løsningene, mener geologen.

Les kronikken her.

 

X