Vil bli verdens første

Vil bli verdens første

CO2-fangst er nøkkelen til karbon-nøytral betong.

Norcem har i fem år samarbeidet tett med institusjoner og fagmiljøer om forskning og konseptstudier, og forberedt fullskala karbonfangst ved vår sementfabrikk i Brevik i Telemark. Dersom Stortinget velger å støtte vårt prosjekt, vil vi bli verdens første sementfabrikk med fullskala karbonfangst.
-Betong er og forblir et svært viktig og nødvendig byggemateriale, sa Giv Brantenberg, administrerende direktør i Norcem og HeidelbergCement Northern Europe i sitt innlegg på Byggedagene.
Nullutslipp innen 2030
– Vi har en visjon om nullutslipp av CO2 fra betongprodukter innen 2030, sett over et livsløpsperspektiv. For å oppnå visjonen må vi fange CO2 fra sementproduksjonen, sa Giv Brantenberg. – Det er bred enighet om at karbonfangst og lagring er en del av det grønne skiftet; det er et globalt miljøtiltak og er helt nødvendig skal man nå målene i Paris-avtalen.
Stor overføringsverdi
CO2-fangstprosjektet ved sementfabrikken Norcem Brevik er særlig godt egnet med henblikk på skalerbarhet, beliggenhet og muligheten for teknologioverføring til europeisk sementindustri som alene står for dobbelt så store utslipp som hele Norge.
– Dersom Stortinget velger å støtte karbonfangstprosjektet ved Norcem Brevik, legger vi grunnlaget for et norsk industriprosjekt med globalt potensiale, og bidrar samtidig til et kraftig miljøløft for norsk bygge- og anleggsnæring, sa Giv Brantenberg.

X