Vil gjøre CCS lønnsomt

Vil gjøre CCS lønnsomt

Multiconsult har på oppdrag utarbeidet en rapport som ser på hvilke virkemidler som kan gjøre CCS lønnsomt, skriver Norsk olje og gass.

https://www.norskoljeoggass.no/om-oss/nyheter/2019/04/ccs/

X