Vil ikke ha deponi på Raudsand

Vil ikke ha deponi på Raudsand

Vær med og spre geofaglig kunnskap - del denne artikkelen!

Miljøorganisasjonen Bellona stiller seg kritisk til Raudsand som alternativ til deponi for farlig avfall. I et høringsnotat kommer det frem at de karakteriserer forslaget fra Bergmesteren i Nesset som useriøst.
Daglig leder i Bergmesteren AS, Harald Storvik, mener høringsnotatet fra Bellona er uten betydning siden det er tette bånd mellom NOAH og Bellona.
– Vi regner med at myndighetene har evne til å se at de aktørene som står bak alternativet på Raudsand er seriøse, sier han til NRK.

 

X