Vil ikke ha deponi på Raudsand

Vil ikke ha deponi på Raudsand

Miljøorganisasjonen Bellona går inn for Brevik som nytt deponi for farlig avfall.

Miljøorganisasjonen Bellona stiller seg kritisk til Raudsand som alternativ til deponi for farlig avfall. I et høringsnotat kommer det frem at de karakteriserer forslaget fra Bergmesteren i Nesset som useriøst.
Daglig leder i Bergmesteren AS, Harald Storvik, mener høringsnotatet fra Bellona er uten betydning siden det er tette bånd mellom NOAH og Bellona.
– Vi regner med at myndighetene har evne til å se at de aktørene som står bak alternativet på Raudsand er seriøse, sier han til NRK.

 

X