Vind trumfer CCSDet er nødvendig med mer forskning på fornybar energi mener professor William Helland-Hansen. Foto: Halfdan Carstens

Vind trumfer CCS

Mens det går ulidelig sakte framover med fangst og lagring av CO2 (CCS), bidrar vindenergi til drastiske kutt i CO2-utsilppene.

Mens CCS (fangst, transport og lagring av CO2) er ensbetydende med å putte store penger i et uendelig stort sluk, uten mulighet for å hente de opp igjen, gir investeringer i vindkraft god avkastning, samtidig som CO2-utslippene reduseres betydelig.
Siden 1996 har Statoil/Equinor lagret opp mot en million tonn CO2 årlig i Utsiraformasjonen. Det blir rundt regnet 20 millioner tonn totalt i løpet av 20 år. På Snøhvitfeltet begynte Statoil i 2008 å separere ut CO2.  Etter utskilling, fraktes CO2 i rør fra LNG-anlegget på Melkøya og tilbake til feltet (!) der den blir injisert og lagret under havbunnen. Ved normal drift på Snøhvit blir opptil 700 000 tonn CO2 lagret hvert år. Så langt har det derfor blitt lagret totalt ca. sju millioner tonn CO2.
Dette må sees i lys av at Norges totale utslipp er ca. 55 millioner tonn – per år.
Den dårlige nyheten er at det heller ikke på EU- eller verdensbasis kan rapporteres om store tall for CCS.
Disse tallene står i stor kontrast til hva som er oppnådd med vindkraft. Ifølge bransjeorganisasjonen NORWEA kuttet vindkraft generert i EU 218 millioner tonn CO2 i 2015. Det er fire ganger Norges utslipp.
NORWEA konkulderer med at vinkraft er den mest kostnadseffektiver klimatiltaksteknologien.
Vind blåser CCS av banen!

GEO 07/2014: «Mot fullskala CCS«

 

COMMENTS

WORDPRESS: 1
 • comment-avatar
  Kjell O. Foss 2 år ago

  Hi,
  Hvorfor får vi aldri vite klimakostnadene assosierte med produksjonen av «klimabesparende» produkter?
  El-biler: Det å finne klimakostnadene ved produksjon av el-biler er utrolig vanskelig. Denne informasjonen er stort sett ikke tilgjengelig. Hvorfor?? Jeg fant til slutt ut at et optimistisk anslag for klimakostnadene for produksjonen av en el-bil er 2-3 ganger større enn klimakostnadene for en bensin/diesel bil. Dette blir aldri nevnt!
  Et vindmølleblad består av: silica sand, limestone, kaolin clay, fluorspar, colemanite, dolomite and other minerals. Det sier seg selv at utvinning og smelting av disse mineralene krever enorme mengder energi. Denne energien kommer stort sett fra fossile energikilder. Uten produksjon av kull/olje/gass er produksjon av vindmøller umulig.
  Snart kommer det tusener av nye fabrikker for meget forurensende batterier for el-biler. Men ingen informasjon om klima effekten av bygging og drift av disse fabrikkene. Vi får heller ingen informasjon om klima effekten av produksjonen av metallene og de giftige kjemikaliene som brukes i batteriene.
  Dette er ikke riktig!

 • X