Vinden ga 2,5 TWh

Vinden ga 2,5 TWh

I 2015 produserte norske vindkraftverk 2,5 TWh og stod for 1,7 prosent av den samlede kraftproduksjonen i Norge

Norge har noen av Europas beste forutsetninger for etablering av vindkraftproduksjon, med mye vind spredt over store arealer. NVE har derfor sett det som en viktig oppgave å kartlegge landets utbyggbare vindkraftressurser.
Les saken på nve.no

X