Mannen i Romsdalen

Hvorfor har ikke Mannen falt ned? Bergartene, landformene og løsmassene i Nordryggen hjelper geologene med å forstå prosessene under bena våre.

X