10 nye år for Troll B Troll B har så langt produsert mer enn én milliard fat olje. Foto: Equinor / Øyvind Hagen

10 nye år for Troll B

Troll B i Nordsjøen har fått innvilget forlenget levetid frem til 2030. Så langt er mer enn én milliard fat olje produsert.

Myndighetene har gitt operatør Equinor og de øvrige rettighetshaverne i Troll samtykke til en 10 års forlengelse av levetiden for Troll B-innretningen i Nordsjøen. Det melder Oljedirektoratet.

Troll inneholder svært store gassressurser, og er også et av de største oljeproduserende felt på norsk sokkel. Feltet har to hovedstrukturer: Troll Øst og Troll Vest. Siden produksjonsstart har Troll levert drøyt seks milliarder fat oljeekvivalenter. Troll B har siden 1995 produsert mer enn én milliard fat.

Forlengelsen av Troll B inngår som en av de mulige løsningene for videreutvikling av produksjon fra gasskappen i Troll Vest, som er fase tre av Troll-utbyggingen.

– Forlenget drift av Troll B sikrer grunnlag for god ressursforvaltning av betydelige olje- og gassressurser fra det gigantiske Troll-feltet, sier Arvid Østhus, underdirektør for Nordsjøen i Utbygging og drift i Oljedirektoratet.

Rettighetshaverne har utført flere seismiske undersøkelser på Troll-feltet, og resultatene fra prosesseringen av dataene fra den siste, som ble utført i fjor sommer, skal bidra til å gi nye brønnmål. Brønnmålene kan bores fra havbunnsrammene som er knyttet til Troll B.

Utbyggingen av Troll består av tre faser; den første var gassproduksjon fra Troll Øst, den andre oljeproduksjon fra Troll Vest-provinsene. Den tredje fasen, med produksjonsstart i 2021, omfatter gasskappen i Troll Vest.

Rettighetshavere i Troll er Petoro (56 prosent), Equinor (30,58 prosent), Shell (8,10 prosent), Total (3,69 prosent) og ConocoPhilips (1,62 prosent).

Årlig produksjon av oljeekvivalenter ved Troll. Illustrasjon: Oljedirektoratet

X